Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 07 xuất bản ngày 20-07-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 10)
14-04-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2006. (từ trang 11 đến trang 30)
19-04-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh dự toán kinh phí chương trình công nghệ thông tin năm 2006. (trang 31)
25-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. (từ trang 32 đến trang 37)
05-07-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 38 đến trang 39)
15-02-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2006. (từ trang 40 đến trang 50)
17-04-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phân khai vốn hỗ trợ giao thông nông thôn năm 2006. (từ trang 51 đến trang 54)
01-03-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc tăng cường biện pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn ngân hàng. (từ trang 55 đến trang 57)
17-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tánh Linh. (từ trang 58 đến trang 64)
11-07-2006 Quyết định đính chính số 07/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh quyết định đính chính Công báo số 05 ngày 10 tháng 7 năm 2006. (trang 65)
41,741,136 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner