Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 
25-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Đức Linh. 
25-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đức Linh. 
02-10-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Đức Linh. 
18-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đức Linh”. 
06-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh. 
04-12-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của huyện Đức Linh. 
26-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. 
22-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh. 
11-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Đức Linh. 
06-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh. 
06-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh. 
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đội Thanh tra xây dựng huyện Đức Linh. 
10-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. 
29-04-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định về công nhận sáng kiến của tổ chức, cá nhân trong quá trình thi đua thực hiện nhiệm vụ. 
01-12-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Đức Linh. 
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh. 
15-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. 
15-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Đức Linh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
62,538,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner