Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 105 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2016 Nghị quyết số 96/HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đính chính số Nghị quyết Hội đồng nhân dân. 
31-12-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2016 cho các đơn vị thuộc huyện Phú Quý. 
28-12-2015 Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. 
28-12-2015 Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2016 từ nguồn vốn ngân sách tập trung huyện. 
23-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016. 
23-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2016. 
07-07-2015 Nghị quyết số 26/2015/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 
07-07-2015 Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. 
24-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 9 cuối năm 2014. 
17-12-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức khoán chi hoạt động cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức khoán chi ngân sách cấp xã năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 
14-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2013. 
14-07-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
62,287,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner