Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 51 xuất bản ngày 05-10-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 07)
18-09-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 18)
18-09-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 21)
15-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Đức Linh. (từ trang 22 đến trang 28)
15-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. (từ trang 29 đến trang 35)
14-09-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện hàng năm. (từ trang 36 đến trang 46)
15-09-2009 Quyết định số 2627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương. (từ trang 47 đến trang 49)
17-09-2009 Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 50 đến trang 51)
44,500,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner