Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 18-01-2013: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2013. (từ trang 03 đến trang 09)
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2013 của thành phố. (từ trang 10 đến trang 11)
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phương án huy động vốn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ thành phố. (từ trang 12 đến trang 13)
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Phan Thiết. (từ trang 14 đến trang 21)
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 2013. (từ trang 22 đến trang 27)
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 28 đến trang 36)
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2013. (từ trang 37 đến trang 47)
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2013. (từ trang 48 đến trang 50)
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 51 đến trang 52)
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 53 đến trang 59)
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. (từ trang 60 đến trang 74)
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tánh Linh đến năm 2020. (từ trang 75 đến trang 76)
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013. (từ trang 77 đến trang 79)
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013-2015. (từ trang 80 đến trang 82)
27-12-2012 Quyết định số 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. (từ trang 83 đến trang 90)
18-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2013 của HĐND thành phố khóa X. (từ trang 91 đến trang 94)
20-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 95 đến trang 96)
20-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. (từ trang 97 đến trang 98)
47,731,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner