Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 18 + 19 xuất bản ngày 25-02-2011: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện Tuy Phong sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Tuy Phong. (từ trang 03 đến trang 05)
27-01-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về tiếp tục phân bổ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2010 huyện tự cân đối cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. (từ trang 06 đến trang 07)
08-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 08 đến trang 61)
25-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. (từ trang 62 đến trang 71)
10-02-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 72 đến trang 78)
11-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 79 đến trang 88)
43,897,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner