Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành: 66 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình. 
24-09-2015 Quyết định số 10890/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành đến hết ngày 30/8/2015 còn hiệu lực thi hành. 
23-06-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình quyết Định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 
29-05-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế điều động công chức, viên chức thuộc các trường học trên địa bàn huyện. 
12-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Bắc Bình. 
12-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 
06-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình. 
28-05-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của phòng Nội vụ huyện Bắc Bình. 
29-08-2013 Quyết định số 8141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc hủy bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình. 
02-04-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình. 
06-11-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 
30-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
05-06-2012 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Bắc Bình. 
21-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 
01-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình. 
22-06-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
28-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 
08-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011. 
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình phát triển vùng Bắc Bình do tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam tài trợ. 
30-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Bình. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
62,532,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner