Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 62 xuất bản ngày 15-09-2007: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007. (từ trang 03 đến trang 05)
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển điện lực huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. (từ trang 06 đến trang 08)
24-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 09 đến trang 12)
06-08-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 13 đến trang 30)
09-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. (từ trang 31 đến trang 52)
38,876,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner