Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 28-01-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 03 đến trang 08)
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. (từ trang 09 đến trang 12)
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. (từ trang 13 đến trang 15)
22-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nội đồng gắn với kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. (từ trang 16 đến trang 18)
22-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2016. (từ trang 19 đến trang 21)
22-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nâng cao giá trị vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha năm 2016. (từ trang 22 đến trang 24)
22-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016. (từ trang 25 đến trang 27)
25-12-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2016. (từ trang 28 đến trang 52)
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016. (từ trang 53 đến trang 61)
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. (từ trang 62 đến trang 72)
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016. (từ trang 73 đến trang 103)
62,556,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner