Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành: 46 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HDND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện phân khai. 
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015. 
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013 - 2015. 
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2014. 
18-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 
18-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013 - 2015. 
07-11-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Hàm Tân. 
07-11-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 
13-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hàm Tân năm 2011. 
13-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011 và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011 – 2015. 
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 
16-12-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2011. 
10-12-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 
16-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của huyện Hàm Tân. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
62,563,542 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner