Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 26+27 xuất bản ngày 04-09-2018: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 13 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh . (từ trang 03 đến trang 100)
04-07-2018 Quyết định số 1712/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 42 đến trang 100)
07-08-2018 Quyết định số 2030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc công bố việc đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam . (từ trang 40 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả . (từ trang 11 đến trang 100)
15-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 30 đến trang 100)
24-08-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 . (từ trang 38 đến trang 100)
14-08-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 29 đến trang 100)
17-08-2018 Quyết định số 2128/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bình Thuận . (từ trang 96 đến trang 100)
17-08-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành . (từ trang 32 đến trang 100)
62,401,330 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner