Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 49 + 50 xuất bản ngày 28-12-2016: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2016 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 07)
12-12-2016 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 08 đến trang 13)
12-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 14 đến trang 17)
12-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Sơn - huyện Bắc Bình và thị trấn Ma Lâm - huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 18 đến trang 25)
12-12-2016 Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 26 đến trang 30)
12-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 31 đến trang 36)
19-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Tuy Phong. (từ trang 37 đến trang 42)
12-12-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 43 đến trang 62)
12-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2015 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 63 đến trang 65)
12-12-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. (từ trang 66 đến trang 68)
12-12-2016 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. (từ trang 69 đến trang 77)
12-12-2016 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vận động bầu cử. (từ trang 78 đến trang 80)
12-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 81)
12-12-2016 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 82)
12-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. (từ trang 83 đến trang 85)
12-12-2016 Quyết định số 3665/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và Tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 86 đến trang 98)
47,840,301 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner