Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 xuất bản ngày 20-02-2017: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-01-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 12)
14-02-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 13 đến trang 17)
17-02-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công thực hiện thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 18 đến trang 22)
07-02-2017 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố năm 2017. (từ trang 23 đến trang 24)
02-02-2017 Quyết định số 300/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 25 đến trang 33)
03-02-2017 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. (từ trang 34 đến trang 35)
03-02-2017 Quyết định số 318/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 36 đến trang 37)
03-02-2017 Quyết định số 319/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. (từ trang 38 đến trang 39)
03-02-2017 Quyết định số 320/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. (từ trang 40 đến trang 41)
15-02-2017 Quyết định số 427/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đơn giá trợ cước vận chuyển các mặt hàng và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 05/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 42 đến trang 44)
17-02-2017 Quyết định số 444/QĐ-BCĐ của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 45 đến trang 50)
44,447,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner