Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 5-2021: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
11-05-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết. 
11-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021. 
11-05-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi. 
11-05-2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Giai đoạn 2 Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy, huyện Bắc Bình . 
11-05-2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kênh chính Bắc hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. 
11-05-2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-05-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh . 
11-05-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh . 
10-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-05-2021 Quyết định số 1108/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Bắc . 
29-04-2021 Quyết định số 1054/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. 
27-04-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh . 
27-04-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Bình Thuận. 
27-04-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá - Trà Tân. 
27-04-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương . 
27-04-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh . 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,939,662 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner