Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 25-01-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2010 Nghị quyết số 60/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
15-12-2010 Nghị quyết số 61/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 05 đến trang 06)
15-12-2010 Nghị quyết số 62/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã La Gi 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 07 đến trang 08)
21-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 09 đến trang 16)
21-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 17 đến trang 19)
21-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm % phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2011. (từ trang 20 đến trang 25)
30-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Bình. (từ trang 26 đến trang 31)
31-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 32 đến trang 45)
30-12-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015. (từ trang 46 đến trang 47)
30-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011. (từ trang 48 đến trang 51)
18-01-2011 Quyết định số 155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009. (từ trang 52 đến trang 94)
20-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011. (từ trang 95 đến trang 96)
47,995,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner