Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Các số Công báo đã xuất bản

Số 1+2  ngày 07-01
9 văn bản
 
Số 10  ngày 03-3
5 văn bản
 
Số 11  ngày 26-3
4 văn bản
 
Số 12+13  ngày 19-4
18 văn bản
 
Số 14  ngày 29-4
4 văn bản
 
Số 15  ngày 18-5
9 văn bản
 
Số 16  ngày 25-5
8 văn bản
 
Số 17  ngày 15-7
13 văn bản
 
Số 18+19  ngày 29-7
26 văn bản
 
Số 20  ngày 31-8
10 văn bản
 
Số 21+22  ngày 08-9
9 văn bản
 
Số 23+24  ngày 14-10
16 văn bản
 
Số 25  ngày 05-11
3 văn bản
 
Số 26  ngày 17-11
8 văn bản
 
Số 27+28  ngày 24-12
12 văn bản
 
Số 29+30  ngày 30-12
7 văn bản
 
Số 3+4  ngày 08-01
1 văn bản
 
Số 5+6  ngày 12-01
4 văn bản
 
Số 7  ngày 19-01
7 văn bản
 
Số 8+9  ngày 22-01
7 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

180 văn bản gồm 51 văn bản quy phạm pháp luật và 129 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2021
28 văn bản
 
Tháng 3-2021
9 văn bản
 
Tháng 4-2021
22 văn bản
 
Tháng 5-2021
17 văn bản
 
Tháng 7-2021
39 văn bản
 
Tháng 8-2021
10 văn bản
 
Tháng 9-2021
9 văn bản
 
Tháng 10-2021
16 văn bản
 
Tháng 11-2021
11 văn bản
 
Tháng 12-2021
19 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
117 văn bản
 
UBND tỉnh
40 văn bản
 
Chủ tịch UBND tỉnh
21 văn bản
 
BCĐ
1 văn bản
 
Trung tâm Thông tin
1 văn bản
 
 
 
62,288,983 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner