Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2016 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. 
28-01-2015 Quyết định số 869/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015. 
15-08-2013 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 
25-02-2013 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 
13-06-2012 Quyết định số 1235/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Tuy Phong. 
21-02-2012 Quyết định số 220/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012. 
16-01-2012 Thông báo số 10/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc đính chính một số nội dung Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND huyện. 
15-08-2011 Quyết định số 1864/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
21-02-2011 Quyết định số 441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 
26-02-2010 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 
16-07-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
04-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
18-11-2008 Quyết định số 2656/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến. 
12-05-2008 Quyết định số 809/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong hủy bỏ văn bản không còn phù hợp. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
62,301,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner