Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 14-02-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. (từ trang 03 đến trang 04)
23-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ môi trường đối với các loại khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 05 đến trang 06)
24-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. (từ trang 07 đến trang 13)
25-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định nguyên tắc và đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 27)
19-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2014. (từ trang 28 đến trang 35)
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 36 đến trang 43)
31-12-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2014. (từ trang 44 đến trang 71)
31-12-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 72 đến trang 77)
17-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. (từ trang 78 đến trang 86)
20-01-2014 Quyết định số 230/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 87 đến trang 90)
21-01-2014 Quyết định số 276/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định thời gian xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. (từ trang 91 đến trang 94)
27-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Công điện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 95 đến trang 98)
44,389,740 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner