Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 32 xuất bản ngày 25-07-2013: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-07-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
10-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành "Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp" trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 05 đến trang 14)
10-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước vào cụm công nghiệp" trên địa bàn thành phố Phan Thiết. (từ trang 15 đến trang 36)
16-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về khu vực cấm hành nghề bẫy bắt tôm hùm con trên vùng biển ven bờ huyện Tuy Phong. (từ trang 37 đến trang 43)
02-07-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 44 đến trang 48)
11-07-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. (từ trang 49 đến trang 51)
47,910,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner