Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 491 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục ven biển 719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải . 
18-01-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu - Đa Ka. 
18-01-2021 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 
18-01-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 
18-01-2021 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
18-01-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
28-12-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 
04-12-2020 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
04-12-2020 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 . 
04-12-2020 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 . 
04-12-2020 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 
03-12-2020 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 
03-12-2020 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám (giai đoạn 2), huyện Tuy Phong. 
03-12-2020 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường . 
03-12-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 và trước kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 
03-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết . 
03-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020 . 
03-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố kênh thoát lũ đoạn từ ngã ba sông Bến Lội đến hết Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A . 
03-12-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh . 
Chuyển tới trang:  /25       Số văn bản mỗi trang: 
33,158,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner