Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-11-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. 
02-11-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
26-10-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
08-10-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận . 
30-08-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . 
27-08-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh . 
24-08-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
18-08-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp pháp dành cho tỉnh Bình Thuận. 
15-07-2021 Quyết định số 1782/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Bình. 
16-06-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh . 
11-06-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phân cấp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh . 
18-05-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
11-05-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh . 
10-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Phân cấp quản lý Nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
27-04-2021 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Linh. 
23-04-2021 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Thuận Nam. 
23-04-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Tân. 
20-04-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
14-04-2021 Quyết định số 921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tuy Phong . 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
41,372,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner