Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành: 76 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2016. 
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016. 
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016. 
17-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc. 
17-09-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Thuận Bắc. 
17-09-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc. 
17-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Hàm Thuận Bắc. 
17-09-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh huyện. 
17-09-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Bắc. 
30-12-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015. 
30-12-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2015. 
30-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. 
25-07-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường hẻm, đường nội bộ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Long, Ma Lâm. 
12-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
31-12-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
31-12-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2014. 
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014. 
09-09-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng và quy định các tuyến đường ngoài đô thị phải có giấy phép xây dựng trước khi xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
15-07-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
18-04-2013 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc đính chính văn bản. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
62,362,980 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner