Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 12 xuất bản ngày 30-01-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2009. (từ trang 03 đến trang 06)
23-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2009. (từ trang 07 đến trang 09)
23-12-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 10 đến trang 18)
22-12-2008 Nghị quyết số 40/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc đẩy mạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện Phú Quý (giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015). (từ trang 19 đến trang 20)
22-12-2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 21 đến trang 30)
19-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 31 đến trang 36)
25-12-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 37 đến trang 38)
05-01-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2009. (từ trang 39 đến trang 43)
19-12-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 44 đến trang 45)
44,045,920 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner