Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 28 xuất bản ngày 10-07-2011: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. (từ trang 04 đến trang 08)
01-07-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 13)
22-06-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình. (từ trang 14 đến trang 18)
20-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý. (từ trang 19 đến trang 25)
01-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 26 đến trang 28)
22-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 29 đến trang 33)
22-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 34)
22-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 35 đến trang 36)
22-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 37 đến trang 38)
22-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 39)
22-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 40 đến trang 41)
21-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 42 đến trang 44)
21-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 45)
21-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 46)
21-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 47 đến trang 48)
41,599,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner