Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2023

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2023 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về điều chỉnh, thay thế Phụ lục II và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-05-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định vùng nuôi chim yến; khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác; chính sách hỗ trợ di dời và chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh . 
09-05-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh . 
09-05-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh . 
22-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh . 
22-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các huyện, tỉnh Bình Thuận . 
22-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng (đoạn qua tỉnh Bình Thuận). 
22-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đoạn còn lại của tuyến đường ĐT.714 (đoạn Km9+200 – Km19+500), huyện Hàm Thuận Bắc. 
22-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
22-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
22-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
22-03-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 . 
22-03-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc xác nhận kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
22-03-2023 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh . 
09-12-2022 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-12-2022 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2023. 
09-12-2022 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI . 
09-12-2022 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
09-12-2022 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 
09-12-2022 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát công tác thu hút đầu tư, cấp phép đầu tư và quản lý dự án ngoài ngân sách nhà nước (từ 2019 đến tháng 6/2022) . 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
58,474,104 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner