Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 1+2 xuất bản ngày 07-01-2021: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Gia cố kênh thoát lũ đoạn từ ngã ba sông Bến Lội đến hết Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2A . (từ trang 59 đến trang 61)
03-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc quyết định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 . (từ trang 45 đến trang 54)
03-12-2020 Mục lục số 2020/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin Mục lục công báo năm 2020 . (trang 81)
04-01-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 14)
03-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (giai đoạn 1), thành phố Phan Thiết . (từ trang 72 đến trang 74)
03-12-2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021 . (từ trang 14 đến trang 45)
03-12-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh . (từ trang 54 đến trang 59)
03-12-2020 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường . (từ trang 74 đến trang 81)
03-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020 . (từ trang 61 đến trang 72)
39,691,283 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner