Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành: 102 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục công trình trọng điểm của thành phố năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc phê chuẩn sử dụng nguồn vốn quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
08-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. 
08-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2014. 
08-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2014. 
16-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2015. 
16-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2015. 
16-12-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về chương trình giám sát năm 2015 của HĐND thành phố khóa X. 
16-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2015. 
16-12-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
16-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2013. 
04-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 
04-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về bổ sung nguồn vốn thu quỹ đất thuộc ngân sách thành phố từ các năm trước chuyển sang năm 2014 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
62,288,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner