Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh ban hành: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Mục lục số 2012/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng Công báo năm 2012. 
01-12-2011 Mục lục số 02/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về mục lục văn bản đăng công báo năm 2011. 
01-01-2011 Mục lục số 01/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2010. 
01-01-2010 Mục lục số 2009/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng Công báo năm 2009. 
01-01-2009 Mục lục số 2008/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng Công báo năm 2008. 
18-11-2008 Quyết định đính chính số 48/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 67 ngày 25 tháng 10 năm 2008 và Công báo số 68 ngày 01 tháng 11 năm 2008. 
02-02-2008 Mục lục số 2007/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2007. 
28-03-2007 Quyết định đính chính số 22/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 23 ngày 11 tháng 3 năm 2007. 
01-01-2007 Mục lục số 07/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng công báo năm 2007. 
11-07-2006 Quyết định đính chính số 07/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh quyết định đính chính Công báo số 05 ngày 10 tháng 7 năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
62,266,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner