Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 28 xuất bản ngày 03-06-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 08)
03-05-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 09 đến trang 22)
06-05-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh. (từ trang 23 đến trang 29)
21-05-2013 Quyết định số 1135/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 30 đến trang 41)
08-05-2013 Quyết định số 1005/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn Bóng đá cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 42 đến trang 43)
08-05-2013 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao Mô tô địa hình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 44 đến trang 48)
13-05-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. (từ trang 49 đến trang 51)
47,697,743 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner