Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 08 xuất bản ngày 10-01-2009: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 04 đến trang 07)
11-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2009 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2009. (từ trang 08 đến trang 10)
11-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của thành phố năm 2009. (từ trang 11 đến trang 12)
16-12-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2009. (từ trang 13 đến trang 15)
16-12-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2009. (từ trang 16 đến trang 17)
23-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 18 đến trang 23)
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2009. (từ trang 24 đến trang 25)
18-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2009. (từ trang 26 đến trang 31)
16-12-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 32 đến trang 36)
22-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009. (từ trang 37 đến trang 39)
22-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2009. (từ trang 40 đến trang 47)
16-12-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tánh Linh. (từ trang 48 đến trang 51)
02-01-2009 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá Công báo phát hành có thu phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xuất bản. (từ trang 52 đến trang 53)
24-12-2008 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2009. (từ trang 54 đến trang 55)
38,873,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner