Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 29 xuất bản ngày 08-04-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý Nghĩa trang thành phố Phan Thiết. (từ trang 03 đến trang 07)
13-03-2014 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung 32,72 ha đất nông nghiệp khác tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc vào Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận đến năm 2020. (từ trang 08 đến trang 09)
14-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn tỉnh. (từ trang 10 đến trang 17)
14-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. (từ trang 18 đến trang 24)
05-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh. (từ trang 25 đến trang 33)
15-03-2014 Quyết định số 863/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn xã Nam Chính, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 34 đến trang 35)
11-03-2014 Quyết định số 272/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. (từ trang 36 đến trang 38)
12-03-2014 Quyết định số 279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 31/12/2013 hết hiệu lực thi hành. (từ trang 39 đến trang 51)
47,868,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner