Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-01-2021 Mục lục số 2021/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần Mục lục Công báo năm 2021. 
03-12-2020 Mục lục số 2020/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin Mục lục công báo năm 2020 . 
08-01-2020 Mục lục số 2019/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần mục lục Công báo năm 2019. 
03-01-2019 Mục lục số 2018/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần Mục lục Công báo năm 2018. 
08-10-2018 Quyết định số 439/QĐ-UBND của Trung tâm Thông tin Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-01-2018 Mục lục số 2017/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần muc lục Công báo năm 2017. 
01-01-2017 Mục lục số 2016/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần Mục lục Công báo năm 2016. 
01-01-2016 Mục lục số 2015/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần Mục lục Công báo năm 2015. 
01-01-2015 Mục lục số 2014/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin phần mục lục công báo năm 2014. 
27-12-2013 Mục lục số 2013/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin danh mục văn bản đăng Công báo năm 2013. 
Mục lục số 2022/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin Mục lục Công báo năm 2022. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
62,452,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner