Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 42 xuất bản ngày 03-08-2012: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 03 đến trang 06)
19-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2012 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 07 đến trang 12)
19-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030. (từ trang 13 đến trang 14)
19-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 15 đến trang 18)
19-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 19 đến trang 21)
12-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. (từ trang 22 đến trang 24)
12-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. (từ trang 25 đến trang 28)
05-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 29 đến trang 30)
05-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng cuối năm 2012. (từ trang 31 đến trang 34)
20-07-2012 Quyết định số 1404/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2013. (từ trang 35 đến trang 48)
13-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Hàm Tân năm 2011. (từ trang 49 đến trang 50)
44,247,254 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner