Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
BCĐ
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 05 xuất bản ngày 05-01-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 05)
16-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 06 đến trang 09)
16-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 10 đến trang 16)
16-12-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 17 đến trang 20)
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. (từ trang 21 đến trang 22)
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011 và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 23 đến trang 25)
01-12-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh. (từ trang 26 đến trang 45)
03-12-2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011. (từ trang 46 đến trang 47)
41,425,495 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner