"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 25 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-11-2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm và học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
13-11-2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận. 10
19-11-2007 Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 17
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
19-11-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-11-2007 Quyết định số 3060/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2001/QĐ-CTUBBT ngày 29 tháng 5 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 40
22,300,683 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner