"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 72           Năm 2008 Ngày 25 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-11-2008 Quyết định số 95/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của UBND tỉnh. 03
12-11-2008 Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Phan Thiết. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
22-10-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hàm Thuận Bắc. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
11-11-2008 Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc quy định giá trị tài sản dừng mua sắm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
18-11-2008 Quyết định số 2656/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến. 45
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
18-11-2008 Quyết định đính chính số 48/QĐĐC-CB công báo số 67 ngày 25 tháng 10 năm 2008 và Công báo số 68 ngày 01 tháng 11 năm 2008. 51
22,300,338 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner