"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 70           Năm 2008 Ngày 10 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
22-10-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hàm Thuận Bắc. 03
22-10-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 09
22-10-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận Bắc. 16
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-10-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban trực thuộc huyện hàng năm. 23
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-10-2008 Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí được miễn năm 2008. 36
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-10-2008 Quyết định số 2920/QĐ-UBND ban hành Quy định cấp, gia hạn, sử dụng và thu hồi giấy chứng nhận hộ nghèo; mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo. 44
22,300,618 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner