"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69           Năm 2008 Ngày 05 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
17-10-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
17-10-2008 Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
16-10-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân. 09
16-10-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Tân. 17
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
22-10-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc. 26
22-10-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Hàm Thuận Bắc. 32
22-10-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc. 39
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-10-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc quy định về mức, khung mức thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện Tuy Phong. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-10-2008 Quyết định số 2882/QĐ-UBND xác định diện tích miễn thủy lợi phí năm 2008 theo Nghị định số 154/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 47
22,297,007 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner