"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 67           Năm 2008 Ngày 25 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-10-2008 Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
09-10-2008 Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu hoạt động dạy thêm, học thêm trong Nhà trường. 12
09-10-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. 14
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
03-10-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Bắc Bình. 18
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
30-09-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Phú Quý. 23
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
26-09-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh và thu phí sử dụng lề đường tại khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-10-2008 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia và Chương trình khuyến công tỉnh Bình Thuận đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công áp dụng trên địa bàn tỉnh. 30
22,296,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner