"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 65           Năm 2008 Ngày 15 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-10-2008 Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
04-09-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 11
04-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ. 16
04-09-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý du lịch. 21
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-09-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2008. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-09-2008 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 83/2003/QĐ-UBBT ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2003 – 2010. 36
29-09-2008 Quyết định số 2585/QĐ-UBND về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 38
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
18-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. 40
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
18-09-2008 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Tánh Linh. 43
22,300,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner