"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 64           Năm 2008 Ngày 10 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-09-2008 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định mức, khung mức thu và quản lý, sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
11-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng. 14
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
16-09-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh. 33
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
05-09-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Tuy Phong. 39
22,300,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner