"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 62           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-09-2008 Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau; thăm bệnh; viếng cán bộ khi từ trần; tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 03
11-09-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quy chế phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Bình Thuận. 12
15-09-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 14
15-09-2008 Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 16
16-09-2008 Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
29-08-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Công thương huyện Tánh Linh. 42
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
04-09-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 150/2002/QĐ-UBTP ngày 13/3/2002 của UBND huyện Tuy Phong về việc mức thu phí tham quan tại Khu du lịch chùa Cổ Thạch Bình Thạnh. 50
22,300,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner