"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 58 + 59           Năm 2008 Ngày 10 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-08-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp và hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
19-08-2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định giá thu một phần viện phí ở các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
20-08-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 30
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
14-08-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Nội vụ huyện Bắc Bình. 32
14-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 40
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
31-07-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Hàm Tân. 47
31-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các cụm CN - TTCN huyện Hàm Tân. 59
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
14-08-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 66
18-08-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007. 69
22,297,079 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner