"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 52           Năm 2008 Ngày 15 tháng 8 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-07-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng học sinh được miễn học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường trung học phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
29-07-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
21-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 13
21-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2008. 15
21-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc thông qua đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Hòa Thắng, xã Sông Bình và thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình. 17
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
24-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 20
24-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê duyệt hỗ trợ kinh phí hành thu ngân sách Nhà nước năm 2008. 22
24-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 24
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
23-07-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008. 26
23-07-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 28
23-07-2008 Nghị quyết số 35/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008. 30
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
25-07-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Làng nghề huyện Đức Linh. 35
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
24-07-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008. 43
24-07-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung danh mục và vốn đầu tư XDCB năm 2008 từ nguồn vốn tập trung tỉnh để lại cho huyện phân khai. 45
22,296,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner