"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45           Năm 2008 Ngày 20 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-05-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “Một cửa” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
13-05-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 14
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-05-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch hồ Sông Quao. 35
21-05-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về việc chia tách xã Hàm Đức thành lập 02 đơn vị hành chính mới: xã Hàm Đức và xã Thuận Đức. 38
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
20-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-05-2008 Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2004/QĐ-CT.UBBT ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình phát triển hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu tre, lá, gỗ và gốc gỗ giai đoạn 2004 - 2010 tỉnh Bình Thuận. 48
22,300,637 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner