"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2008 Ngày 30 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-04-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách chi hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
07-05-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Đơn giá lập lưới địa chính, đo đạc bản đồ (các tỷ lệ: 1/200, 1/500, 1/1.000, 1/2.000 và 1/5.000) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 10
08-05-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Bình Thuận, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Bình Thuận và tiếp khách trong nước đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 12
08-05-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quy trình quản lý, xử lý, xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 15
09-05-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND điều chỉnh khoản 2, Điều 13, Chương IV của Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 20
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
02-05-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão thị xã La Gi. 22
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-04-2008 Quyết định số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục loài cây tái sinh có mục đích áp dụng trong cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt ở tỉnh Bình Thuận. 30
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
05-05-2008 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. 34
22,297,083 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner