"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2008 Ngày 25 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-03-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Chủ tịch, Trưởng Công an cấp xã xử phạt theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
04-04-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-03-2008 Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 15
28-03-2008 Quyết định số 887/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh. 18
28-03-2008 Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp - làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh. 21
20-03-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 24
25-03-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 30
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
02-02-2008 Mục lục số 2007/ML-TTCB về danh mục văn bản đăng công báo năm 2007. 33
22,296,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner