"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2008 Ngày 05 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-03-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách áp dụng cho việc nâng cấp, giải tỏa, di dời cửa hàng kinh doanh xăng dầu không còn phù hợp quy hoạch. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-02-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Phước đến năm 2020. 11
26-02-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Tiến đến năm 2020. 18
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-03-2008 Quyết định số 709/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008. 34
22,300,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner