"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2008 Ngày 01 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
13-03-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân phối, quản lý và sử dụng tiền thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
13-03-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu và quản lý sử dụng tiền vật tư, nguyên vật liệu thực hành các lớp đào tạo nghề tại cơ sở đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 11
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-02-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Tân An đến năm 2020. 13
26-02-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Bình đến năm 2020. 21
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
21-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2008. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
12-03-2008 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2008. 45
22,300,708 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner