"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2008 Ngày 25 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-02-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
26-02-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Hải đến năm 2020. 12
26-02-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội phường Phước Hội đến năm 2020. 28
22,300,591 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner